iStock_000006520679Large

Nieuw Platform voor medische registratie

Actueel | Curatieve Zorg

Dit jaar heeft de Praktijk Index de website www.medischeregistratie.nl gelanceerd. De site biedt een forum waarop medisch codeurs of anderen die met de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuizen (LBZ) en de codering in ICD10 bezig zijn, informatie kunnen vinden over codeerregels, definities en codeadviezen. Alle informatie staat er overzichtelijk op een rij. De site is makkelijk te doorzoeken […]

X-ray examination. Control office in CT

Elektronische registratie van medische gegevens bij de huisarts

Curatieve Zorg | E Dossier | GGZ | Magazine

Inleiding De huisarts vervult een regierol in het begeleiden van patiënten in het gehele zorgtraject. De huisartsenzorg kenmerkt zich dan ook door een generalistische, persoonsgerichte benadering van de patiënt en continuïteit van zorg [1]. Om dit waar te maken houdt de huisarts het medisch dossier van de patiënt bij en beheert het dossier, zolang de […]

Leadership with education

De jaarrekening

Actueel | Curatieve Zorg | GGZ | Magazine

Elk voorjaar is het weer een drukte van belang voor de financieel managers en accountants om het jaarrekeningentraject af te wikkelen. De vele wijzigingen in wet- en regelgeving compliceren de vaak toch al intensieve taak van het uitvoeren van controles, tot op een punt waarop soms oordeelsvorming door de accountant niet goed meer mogelijk is. […]

iStock_000047622152Large

Zorgadministratie: een afdeling van (steeds meer) belang!

Actueel | Curatieve Zorg | GGZ | Magazine | NTMA

Wordt de inhoud van het werk complexer?  Het vakgebied van zorgadministrateurs verandert snel. De complexe bekostigingsstructuur en de noodzaak van transparantie bijvoorbeeld, hebben effect op het dagelijks werk op een zorgadministratie. FWG doet onderzoek naar deze effecten, om een scherp beeld te krijgen van de hedendaagse functies op deze afdeling. Wat doet FWG met deze […]

Manhattan-20140623-01239

Een nieuwe richting voor uw AO/IC

Curatieve Zorg | GGZ | Magazine | Uncategorised

Correct registreren en declareren is de afgelopen jaren veel in het nieuws. Het landelijke zelfonderzoek Correct Declareren (ZCD) binnen de ziekenhuizen en GGZ is hier een voorbeeld van. Zorgorganisaties willen hun registratie en declaratie voor de toekomst beter op orde hebben. Dit betekent dat de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) zich doorontwikkelt. Op basis […]