control of device in the hospital

Goede gegevens voor goede zorg: van terminologische verheldering naar heldere wetgeving

Actueel | Informatie Beveiliging | Magazine | NTMA

Inleiding De Wbp kent in essentie slechts twee smaken: persoonsgegevens of geen persoonsgegevens, dus anonieme gegevens. Die laatste vallen er buiten. Binnen de categorie persoonsgegevens kunnen bijzondere persoonsgegevens worden onderscheiden, het type gegevens waar wij ons in de zorg voornamelijk mee bezighouden. Voor hen geldt een strenger regiem.

iStock_000006520679Large

Nieuw Platform voor medische registratie

Actueel | Curatieve Zorg

Dit jaar heeft de Praktijk Index de website www.medischeregistratie.nl gelanceerd. De site biedt een forum waarop medisch codeurs of anderen die met de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuizen (LBZ) en de codering in ICD10 bezig zijn, informatie kunnen vinden over codeerregels, definities en codeadviezen. Alle informatie staat er overzichtelijk op een rij. De site is makkelijk te doorzoeken […]

Leadership with education

De jaarrekening

Actueel | Curatieve Zorg | GGZ | Magazine

Elk voorjaar is het weer een drukte van belang voor de financieel managers en accountants om het jaarrekeningentraject af te wikkelen. De vele wijzigingen in wet- en regelgeving compliceren de vaak toch al intensieve taak van het uitvoeren van controles, tot op een punt waarop soms oordeelsvorming door de accountant niet goed meer mogelijk is. […]

iStock_000047622152Large

Zorgadministratie: een afdeling van (steeds meer) belang!

Actueel | Curatieve Zorg | GGZ | Magazine | NTMA

Wordt de inhoud van het werk complexer?  Het vakgebied van zorgadministrateurs verandert snel. De complexe bekostigingsstructuur en de noodzaak van transparantie bijvoorbeeld, hebben effect op het dagelijks werk op een zorgadministratie. FWG doet onderzoek naar deze effecten, om een scherp beeld te krijgen van de hedendaagse functies op deze afdeling. Wat doet FWG met deze […]

Manhattan-20140623-01239

Een nieuwe richting voor uw AO/IC

Curatieve Zorg | GGZ | Magazine | Uncategorised

Correct registreren en declareren is de afgelopen jaren veel in het nieuws. Het landelijke zelfonderzoek Correct Declareren (ZCD) binnen de ziekenhuizen en GGZ is hier een voorbeeld van. Zorgorganisaties willen hun registratie en declaratie voor de toekomst beter op orde hebben. Dit betekent dat de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) zich doorontwikkelt. Op basis […]