NVMA Logo

Helaas is er na 58 jaar een einde gekomen aan het bestaan van de NVMA. De vereniging die we vanaf 1963 hebben ondersteund en die op tal van beleidsrijke zaken relevant is geweest, heeft het zowel financieel vlak als qua bezetting van vrijwilligers te zwaar om door te gaan.

Het ging al een aantal jaar niet goed, waardoor we na 2015 flink hebben geïnvesteerd in congressen en nieuwsbrieven, maar de Corona jaren hebben toch definitief het doek laten vallen. Vlak voor de eerste lockdown stond er een Dag van de Zorgadministratie gepland die wij organiseerden samen met de ZorgInfoStraat. Op het nippertje moest deze geannuleerd worden, maar waren de al gemaakt. Later is nog bekeken of deze datzelfde jaar alsnog kon plaatsvinden, maar ook dat was niet mogelijk. Verder bleek dat de aandacht en interesse van onze doelgroep in het veld nodig was voor andere zaken, en lag niet meer bij de NVMA. Ook het plotselinge opheffen van de SKZB is hier een voorbeeld van.

We hebben verder als bestuur geconstateerd dat de opleidingen en congressen reeds zijn overgenomen door andere partijen, en de doelstelling van de vereniging “Bevorderen goede medische administratie” door andere partijen doorgezet zal worden voortgezet.

Hoewel ons prachtige vak altijd in beweging zal blijven, is de medische administratie niet meer weg te denken uit het beleid en de gezondheidszorg. We zijn trots op wat we de afgelopen 58 jaar met elkaar hebben bereikt, en we wensen iedereen alle goeds!

Hopelijk komt er een tijd dat een nieuwe NVMA het licht ziet.

 

Namens de penningmeester en voorzitter.

Paul Broersen

Sylvia Verhoef