Leadership with education

De jaarrekening

Actueel | Curatieve Zorg | GGZ | Magazine

Elk voorjaar is het weer een drukte van belang voor de financieel managers en accountants om het jaarrekeningentraject af te wikkelen. De vele wijzigingen in wet- en regelgeving compliceren de vaak toch al intensieve taak van het uitvoeren van controles, tot op een punt waarop soms oordeelsvorming door de accountant niet goed meer mogelijk is. […]

iStock_000047622152Large

Zorgadministratie: een afdeling van (steeds meer) belang!

Actueel | Curatieve Zorg | GGZ | Magazine | NTMA

Wordt de inhoud van het werk complexer?  Het vakgebied van zorgadministrateurs verandert snel. De complexe bekostigingsstructuur en de noodzaak van transparantie bijvoorbeeld, hebben effect op het dagelijks werk op een zorgadministratie. FWG doet onderzoek naar deze effecten, om een scherp beeld te krijgen van de hedendaagse functies op deze afdeling. Wat doet FWG met deze […]

Manhattan-20140623-01239

Een nieuwe richting voor uw AO/IC

Curatieve Zorg | GGZ | Magazine | Uncategorised

Correct registreren en declareren is de afgelopen jaren veel in het nieuws. Het landelijke zelfonderzoek Correct Declareren (ZCD) binnen de ziekenhuizen en GGZ is hier een voorbeeld van. Zorgorganisaties willen hun registratie en declaratie voor de toekomst beter op orde hebben. Dit betekent dat de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) zich doorontwikkelt. Op basis […]

Female researcher holding up a test tube

De Bio-PIN

Actueel | Informatie Beveiliging

Een biologische PIN code voor biobanken en klinische databanken Voor iedere persoon kan zijn/haar Bio-PIN geproduceerd worden, een unieke PIN code die gebaseerd is op het onderscheidend biologisch kenmerk van die persoon.Met de Bio-PIN, kunnen patiëntenmaterialen/gegevens anoniem opgeslagen worden in een biobank/databank, maar er kan toch met die patiënten gecommuniceerd worden, bij voorkeur via een […]