Congres

De Nederlandse Vereniging voor de Medisch specialistische zorgAdministratie (NVMA) organiseert in samenwerking met de Sint Maartenskliniek het:

Congres Horizontaal Toezicht & Zorgregistratie
Een vertaling naar de dagelijkse praktijk


voor de sleutelmedewerkers die betrokken zijn bij een juiste, tijdige en volledige zorgregistratie rondom de Medisch Specialistische Zorg van de patiënt.

 

Wanneer:                   woensdag 18 oktober 2017

Locatie:                      Sint Maartenskliniek Nijmegen (pilot deelnemer aan project Horizontaal Toezicht)

Ontvangst:                 09:00 uur, sluiting 16:00 uur

Aantal deelnemers:   circa 200

Kosten:                       195 euro per deelnemer

 

Programma: Plenaire en parallelsessies gericht op de sleutelmedewerkers die betrokken zijn bij juiste, tijdige en volledige zorgregistratie.

 

Doelgroep:

Key-users, teamleiders, hoofden en overige sleutelmedewerkers die betrokken bij het realiseren van een juiste, tijdige en volledige zorgregistratie van patiënten. Werkzaam op de Polikliniek, Opnameplanning, OK, Finance & Control, Zorgregistratie, Medisch Secretariaat, Planning, ZorgControl, Debiteurenadministratie, Financiële Administratie, Functioneel Beheer, Applicatiebeheer of AOIC.

 

Vragen die aan de orde komen in de plenaire en parallelle sessies zijn:

  • Wat betekent het realiseren van een 100% goede nota voor de zorgregistratie?
  • Hoe kan het primaire proces daarbij ondersteund worden?
  • Hoe manage je de risico’s? Wat zijn de beheersmaatregelen en hoe toon je dat aan?
  • Welke rol heeft de ICT of kan de ICT vervullen?

Dit congres is geaccrediteerd door de SKZB met 6 PE punten.