Ledenraadvergadering NVMA – 22 maart a.s.

Op donderdag 22 maart 2018 is de NVMA ledenraadsvergadering. In deze vergadering wordt verslag gedaan over 2017 en uitleg gegeven over de toekomstplannen voor 2018.  U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur op de Oude Parklaan 111 te Castricum. Wilt u zich van te voren aanmelden zodat we uw plek kunnen reserveren! Klik hier om […]

Op weg naar wederzijds vertrouwen: Horizontaal Toezicht Zorg

Door Bart van der Wielen – Fit-professionals Ruim tien jaar nadat de marktwerking zijn intrede heeft gedaan in de zorgsector, wordt nog volop gediscussieerd over de voor- en nadelen van dit nieuwe zorgstelsel. Ook in de verhoudingen tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars is sindsdien veel veranderd. Sinds kort kunnen we hier een nieuwe ontwikkeling aan toevoegen: Horizontaal Toezicht. […]

Schaf huidig financieringssysteem in zorg af

De overheid heeft marktwerking geïntroduceerd in de ziekenhuiszorg met het uitdrukkelijke doel de kosten in de hand te houden. Dit is echter niet gelukt, terwijl er wel vele miljarden euro’s zijn uitgegeven aan een nieuw financieringsstelsel. Het DBC/DOT-systeem moet dan ook worden afgeschaft. Dit zegt Jaap van den Heuvel in zijn oratie, waarmee hij zijn […]

Save the date: 25 april a.s. een nieuw NVMA congres: ‘Innovaties en Best Practices maken de zorgregistratie beter!’

De Nederlandse Vereniging voor de Medisch specialistische zorgAdministratie (NVMA) organiseert in samenwerking met de Sint Maartenskliniek het: CONGRES ‘INNOVATIES EN BEST PRACTICES MAKEN DE ZORGREGISTRATIE BETER!’ Voor iedereen die betrokken is bij een juiste, tijdige en volledige zorgregistratie rondom de Medisch Specialistische Zorg van de patiënt. Wanneer:                     woensdag 25 april 2018 Locatie:                        Sint Maartenskliniek Nijmegen Ontvangst:                 […]

Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2016 gepubliceerd

De vijfde editie van het rapport over de kostenontwikkeling van de ziekenhuiszorg in Nederland is op 15 december 2017 gepubliceerd. De informatie in dit rapport, door DHD samengesteld in opdracht van de NVZ en NFU, biedt een goed inzicht in de omvang van de kostenontwikkeling en de achterliggende factoren. Lees meer of download het rapport […]

Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd

Op 7 december wordt tijdens het congres ‘Impact nieuwe NEN7510:2017’, de herziene norm NEN 7510:2017 aangeboden aan Marjolein ten Kroode van GGZ en lid van het Informatieberaad. Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar persoonlijke gezondheids- en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510-‘Informatiebeveiliging in de zorg’ is speciaal opgesteld voor de zorg- en […]

Whitepaper Horizontaal toezicht in de zorg

Horizontaal toezicht verbetert de rechtmatigheid van zorguitgaven en verlicht de controlelast door zorgverzekeraars. Het splitsen van registratie aan de bron en de controles daarop, het uitvoeren van uitgebreide risicoanalyses en het intern controleren van declaratieprocessen leidt tot betere zorg en snellere verantwoording. In de afgelopen jaren is er veel gesproken over horizontaal toezicht. Inmiddels is […]

Jeugdwet: 2018 is het jaar van de waarheid!

Gemeenten en zorgaanbieders hebben aangegeven dat de administratieve lasten in de jeugdzorg en WMO te hoog zijn en moeten worden teruggebracht. Om de zorg te verbeteren en te zorgen dat deze goed betaalbaar blijft, heeft het i-Sociaal Domein standaarden en voorzieningen ontwikkeld. De Verenigingen van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft aan dat de standaarden voor ruim […]

De implementatie van een nieuw EPD

Wat zijn de belangrijkste lessen? Meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen is bezig met de implementatie van een nieuw EPD, gaat over op een totaal nieuwe versie van een bestaand EPD of heeft een dergelijk traject recent doorlopen. Q-Consult Zorg biedt ondersteuning bij diverse EPD-implementatietrajecten en deelt de belangrijkste tips en randvoorwaarden aan […]

Allereerste digitale magazine van de NVMA is nu beschikbaar!

Het eerste (papieren/glossy) magazine van de NVMA kwam uit in september 1987 en maakt na 30 jaar de sprong naar digitaal. Voor de eerste editie heeft de redactiecommissie o.a. 5 ‘gouden’ artikelen uit het archief van het papieren magazine van de NVMA geselecteerd die nog steeds relevant en leerzaam zijn. Klik op bovenstaande afbeelding om […]