Whitepaper Horizontaal toezicht in de zorg

Horizontaal toezicht verbetert de rechtmatigheid van zorguitgaven en verlicht de controlelast door zorgverzekeraars. Het splitsen van registratie aan de bron en de controles daarop, het uitvoeren van uitgebreide risicoanalyses en het intern controleren van declaratieprocessen leidt tot betere zorg en snellere verantwoording. In de afgelopen jaren is er veel gesproken over horizontaal toezicht. Inmiddels is […]

Jeugdwet: 2018 is het jaar van de waarheid!

Gemeenten en zorgaanbieders hebben aangegeven dat de administratieve lasten in de jeugdzorg en WMO te hoog zijn en moeten worden teruggebracht. Om de zorg te verbeteren en te zorgen dat deze goed betaalbaar blijft, heeft het i-Sociaal Domein standaarden en voorzieningen ontwikkeld. De Verenigingen van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft aan dat de standaarden voor ruim […]

De implementatie van een nieuw EPD

Wat zijn de belangrijkste lessen? Meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen is bezig met de implementatie van een nieuw EPD, gaat over op een totaal nieuwe versie van een bestaand EPD of heeft een dergelijk traject recent doorlopen. Q-Consult Zorg biedt ondersteuning bij diverse EPD-implementatietrajecten en deelt de belangrijkste tips en randvoorwaarden aan […]

Allereerste digitale magazine van de NVMA is nu beschikbaar!

Het eerste (papieren/glossy) magazine van de NVMA kwam uit in september 1987 en maakt na 30 jaar de sprong naar digitaal. Voor de eerste editie heeft de redactiecommissie o.a. 5 ‘gouden’ artikelen uit het archief van het papieren magazine van de NVMA geselecteerd die nog steeds relevant en leerzaam zijn. Klik op bovenstaande afbeelding om […]

RZ18B: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Op 8 augustus heeft de NZa de RZ18B gepubliceerd, met daarin de voorgenomen wijzigingen voor de medisch specialistische zorg in 2018. Dit besluitvormingsdocument bevat een tweetal grote wijzigingen met betrekking tot palliatieve zorg en E-health. In dit artikel geven we u een overzicht van deze en andere belangrijke wijzigingen: 1. Bekostiging van consulten op afstand […]