Studiecentrum organiseert congres ‘De stand van zaken rond DBC’s’

Op 26 april 2001 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in Eindhoven een congres met als onderwerp ‘De stand van zaken rond DBC’s’. Dit is geen initiatief van de projectorganisatie DBC2003. Eind april organiseert de projectorganisatie zelf roadshows op regionaal niveau. In deze regionale bijeenkomsten worden ziekenhuizen geïnformeerd over DBC’s, delen koploperziekenhuizen hun kennis […]

Zorg moet aansluiten op de vraag

De drie miljard extra die ZN claimt voor het aanpakken van de wachtlijsten in de zorg vindt de NPCF een belangrijke stap in de goede richting. De NPCF vindt het een goede zaak dat de strakke budgetteringssystematiek in de zorg geleidelijk losgelaten wordt en roept de ziekenhuizen op hun afwachtende houding te laten varen en […]

Zorgaanbieders willen graag on-line communiceren

Interesse in elektronisch ZorgInformatieNetwerk in proefregio Eemland grootNog voordat de werving voor deelname aan het elektronische ZorgInformatieNetwerk in de regio Eemland officieel is begonnen, heeft al eenderde van alle zorgpraktijken interesse getoond. Graag willen zij de speciale ISDN-aansluiting ontvangen waarmee kan worden deelgenomen aan de proef die in 2001 van start gaat. Eemland is namelijk […]

Nieuw bekostigingssysteem ziekenhuizen en specialisten

Weg met de tarieven, leve de DBC’s ! De aanbodgestuurde budgettering van de gezondheidszorg wordt per 1 januari 2003 vervangen door contracten tussen verzekeraars en zorginstellingen. Diagnose-behandelcombinaties zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Het is van het grootste belang dat de overheid de huidige budgettering daadwerkelijk loslaat. En als ziektekostenverzekeraars echte, risicodragende ondernemers worden, moeten zij ook […]

Minder regelgeving in de zorg

Zorgverzekeraars, consumenten en aanbieders van zorg krijgen de komende jaren meer vrijheid en verantwoordelijkheid om onderling de levering van voldoende en kwalitatief goede zorg te regelen. Dit moet vooral vanuit de regio’s gebeuren. Hiermee wordt aan vraag naar zorg meer recht gedaan. De overheid blijft wel eindverantwoordelijk, stelt kaders voor een doelmatige en kwalitatief goede […]