‘Internetdossier ideaal voor drukke patiënten’

Minister Borst heeft het idee geopperd dat patiënten hun medisch dossier op internet kunnen inzien. Medici reageerden geschokt, maar voor de moderne patiënt is het een walhalla, want hij heeft de macht over zijn dossier, ook in het buitenland. Archaïsch denken. Dat verwijt apotheker E. Mijnhardt de medische wereld als het gaat om digitalisering van […]

Minister Borst wil meer toegang tot medisch dossier

Patiënten moeten hun medisch dossier mee naar huis kunnen nemen. Door volledige beschikking te hebben over hun dossier krijgt de patiënt een zelfstandigere positie. Dit zegt minister Borst van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer over de vernieuwing van de ziekenhuis- en huisartsenzorg. Patiënten mogen hun medisch dossier wel al inzien, maar worden […]

Bewaren of vernietigen van medische dossiers?

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 10 maart 2001 staat een interessant artikel van F. van Leeuwen en J. Schornagel over het belang van het dossier voor de patiënt van gisteren en morgen. conclusie: Het is volgens de auteurs onaanvaardbaar dat de wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor patiëntgegevens het op afzienbare termijn onmogelijk zal maken om […]

NVMA 40 jaar in 2003

In 2003 bestaat de NVMA 40 jaar, om dit heugelijke feit te vieren, is er een werkgroep in het leven geroepen van leden en oud-leden die hier op gepaste wijze aandacht aan zal besteden.

Ledenvergadering NVMA 2001

Op 17 mei 2001 worden de leden van de NVMA uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Plaats NZf gebouw Oudlaan 4 te Utrecht. Start 10.30 uur. Vanaf 13.30 uur is er aansluitend een thema over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de gevolgen voor de medische / zorgadministratie.Inlichtingen Thomas Kiraly, secretaris secretaris@nvma.nltel. 020-5111167