RZ18B: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Op 8 augustus heeft de NZa de RZ18B gepubliceerd, met daarin de voorgenomen wijzigingen voor de medisch specialistische zorg in 2018. Dit besluitvormingsdocument bevat een tweetal grote wijzigingen met betrekking tot palliatieve zorg en E-health. In dit artikel geven we u een overzicht van deze en andere belangrijke wijzigingen: 1. Bekostiging van consulten op afstand […]

E-health in de bekostigingsstructuur per 2018

Anno 2017 is het gebruik van mobiele communicatie niet meer weg te denken. Dit geldt ook voor de zorg in ziekenhuizen, toch voorziet de huidige bekostigingsstructuur hier tot op heden niet in. Daar lijkt vanaf 2018 verandering in te komen door de aankondiging van nieuwe zorgactiviteitcodes voor e-health in de ‘Factsheet macrokader medisch specialistische zorg […]

Zeven tips om de dagelijkse zorgadministratie te verbeteren

Het zelfonderzoek brengt jaarlijks een enorme werkdruk met zich mee. Ziekenhuizen zijn momenteel nog bezig met het Zelfonderzoek 2016. Performation ondersteunt elf ziekenhuizen met de uitvoering hiervan. We willen het daar echter niet bij laten. Graag denken we met u mee om uw zorgadministratie verder te verbeteren. Ons Notiz team heeft zeven tips voor u. […]

PERSBERICHT: NVMA ORGANISEERT ‘CONGRES HORIZONTAAL TOEZICHT EN ZORGREGISTRATIE -EEN VERTALING NAAR DE DAGELIJKSE PRAKTIJK’

WEESP, 31 juli 2017 De Nederlandse Vereniging voor de Medisch specialistische zorgAdministratie (NVMA) organiseert, in samenwerking met de Sint Maartenskliniek, op 18 oktober 2017 het ‘Congres Horizontaal Toezicht & Zorgregistratie – Een vertaling naar de dagelijkse praktijk’. Dit congres wordt georganiseerd voor de sleutelmedewerkers die betrokken zijn bij een juiste, tijdige en volledige zorgregistratie rondom […]

Ook onderregistratie verdient aandacht

Artikel van QConsult: Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en branchepartijen zijn het over één ding eens; de registratie en declaratie van geleverde zorg moet juist, volledig en tijdig zijn. Onjuiste registratie kent twee kanten, namelijk overregistratie en onderregistratie. De afgelopen jaren lag de focus voornamelijk op de juiste en tijdige registratie van geleverde zorg (rechtmatigheid). Er is weinig […]

Nationale Privacy Event – donderdag 8 juni 2017

Waar staan bedrijven en instellingen, welke oplossingen bieden leveranciers, wat zijn de ervaringen met de Autoriteit Persoonsgegevens en wat mogen wij van de Europese toezichthouders verwachten? Op 8 juni 2017 is het Nationaal Privacy Event in het Louwman Museum Den Haag. Meer informatie zie: http://www.nationaalprivacyevent.nl/ 

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zetten in op horizontaal toezicht

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst starten ziekenhuizen en zorgverzekeraars vandaag de praktische uitrol van horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht draait om het nog beter in controle zijn ten aanzien van correct registreren en declareren. Dit leidt tot administratieve lastenverlichting en minder controlewerkzaamheden. Het streven van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en […]

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars presenteren landelijk raamwerk horizontaal toezicht

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en NVZ hebben één landelijk raamwerk ontwikkeld om de controledruk en administratieve lasten in de zorgsector het hoofd te bieden. Dit hebben we gedaan in het kader van horizontaal toezicht in de medisch specialistische zorg. Gezamenlijke visie Naast een gezamenlijke visie en implementatiestrategie, bevat […]

HIMSS Analytics eHealth TRENDBAROMETER – medewerking gevraagd

Dear Sir or Madam, The developments of cloud computing, eHealth and mHealth applications is fast-paced and the covetousness of personal data is growing. Data security in healthcare is more than ever a central challenge, as the use and processing of information is becoming more and more intransparent. Experts say that the development of data security […]