Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zetten in op horizontaal toezicht

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst starten ziekenhuizen en zorgverzekeraars vandaag de praktische uitrol van horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht draait om het nog beter in controle zijn ten aanzien van correct registreren en declareren. Dit leidt tot administratieve lastenverlichting en minder controlewerkzaamheden. Het streven van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en […]

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars presenteren landelijk raamwerk horizontaal toezicht

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en NVZ hebben één landelijk raamwerk ontwikkeld om de controledruk en administratieve lasten in de zorgsector het hoofd te bieden. Dit hebben we gedaan in het kader van horizontaal toezicht in de medisch specialistische zorg. Gezamenlijke visie Naast een gezamenlijke visie en implementatiestrategie, bevat […]

HIMSS Analytics eHealth TRENDBAROMETER – medewerking gevraagd

Dear Sir or Madam, The developments of cloud computing, eHealth and mHealth applications is fast-paced and the covetousness of personal data is growing. Data security in healthcare is more than ever a central challenge, as the use and processing of information is becoming more and more intransparent. Experts say that the development of data security […]

Uitnodiging Ledenraadvergadering NVMA

Het NVMA bestuur nodigt u van harte uit om deel te nemen aan haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op vrijdag 24 februari en begint om 12:30 uur in het GGZ Centraal Gebouw de Veste-Zon & Schild, Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort en duurt tot uiterlijk 14.00 uur. Naast de bespreking van de jaarrekening is […]