Opleiding tot Zorgadministrateur (niveau A)

vumc-academie

Bent u op zoek naar zowel verdieping als verbreding van uw kennis en naar professionalisering van uw werk in de zorgadministratie? Dan is de Opleiding tot Zorgadministrateur (niveau A) wellicht iets voor u.

Als zorgadministrateur bent u de spin in het web van de organisatie. Een zorgvuldige administratie is van groot belang voor een zorginstelling: om goede zorg aan de patiënt te verlenen, te voldoen aan alle eisen op het gebied van wet- en regelgeving en om de financiering van de zorg te garanderen. In een maatschappij waar de vraag naar zorg groeit en de zorg zelf steeds complexer wordt, moeten uw kennis en vaardigheden aan steeds hogere eisen voldoen.

De opleiding tot zorgadministrateur (niveau A) biedt handvatten om de groeiende uitdagingen in uw werk met vertrouwen aan te gaan.

Een greep uit de onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen: wet- en regelgeving, financiering van de zorg, projectmanagement, beleids- en declaratieregels en procesbeheer. Tijdens vaardigheidslessen krijgt u onder andere feedback op communicatie, samenwerken en assertiviteit. Gedurende de opleiding doet u praktijkgericht onderzoek naar een voor uw organisatie relevant onderwerp. Dit rondt u af met een scriptie.

Tijdens de opleidingsperiode werkt en leert u afwisselend. Wij maken gebruik van diverse werkvormen zoals colleges, werkgroepen en individuele presentaties. Het praktijkdeel vindt plaats in uw eigen zorginstelling. Voor de praktijkopdrachten gaan we uit van de actualiteit. Experts uit de praktijk lichten de lesstof toe. In de digitale leeromgeving kunt u modules volgen, lesstof raadplegen en uw resultaten bekijken. Het opleidingscentrum is voorzien van moderne computerruimtes, een prettig restaurant en een prachtig fitnesscentrum.

Degenen die de opleiding tot zorgadministrateur (niveau A) hebben gevolgd, geven aan dat deze zorgt voor verdieping, een betere kennis van de organisatie, een groter zelfvertrouwen en meer professionaliteit. Met de opleiding tot zorgadministrateur (niveau A) bent u uitstekend toegerust uw taken goed te volbrengen, nu en in de toekomst.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding tot zorgadministrateur is ontwikkeld in nauwe samenwerking met mensen uit de praktijk. Er zijn 10 onderwijsblokken, ieder blok met een actueel thema waar u als zorgadministrateur mee te maken kunt krijgen. Docenten uit de praktijk lichten de lesstof toe. U krijgt bij ieder blok één of meerdere opdrachten die u binnen uw eigen organisatie uitvoert, naast een overkoepelend praktijkgericht onderzoek. Daarnaast werkt u aan uw competenties en uw communicatieve vaardigheden. In het praktijkgedeelte krijgt u begeleiding van een collega van uw eigen afdeling.  Daarom is het noodzakelijk dat u tijdens de opleiding een arbeidsovereenkomst heeft met een zorginstelling.

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen

 • Onderzoek- en behandelmethoden
 • Computervaardigheden
 • Zorginformatie
 • Statistiek, epidemiologie en PICO-methodiek
 • Informatietechnologie en systemen
 • Administratieve organisatie, zorgfinanciering en control
 • Wet- en regelgeving in de patiëntenzorg
 • Classificatiesystemen en standaarden
 • Bekostiging en financiering van de zorg
 • Organisatie van de gezondheidszorg
 • Privacy en ethiek in de zorg

Kenmerken van de opleiding

Tijdens de opleiding gebruiken we diverse werkvormen, zoals colleges, werkgroepen en individuele presentaties. Daarnaast bieden we u een digitale leeromgeving, waarin u webinars kunt volgen, lesstof kunt raadplegen en waar uw resultaten in worden bijgehouden.

 • doorlooptijd: 1 jaar
 • contacturen: 150 uur
 • totale studiebelasting: 750 uur
 • 10 blokken bestaande uit:
  • een contactdag met daarin: toets, vaardigheidsles, gastcollege, scriptieles
  • 2x theorieles op afstand (webinars) van 4 uur
 • Start: april 2017 (met verplicht voortraject Medisch Ondersteunende vakken)

Vereisten

U kunt instromen als u voldoet aan de onderstaande punten:

 • Minimaal een HBO-diploma (HEAO of vergelijkbaar) of minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op medisch- of zorgadministratief gebied op HBO-niveau
 • Medisch Ondersteunende Vakken met voldoende resultaat afgerond
 • Een vast dienstverband in een relevante functie bij een zorginstelling

Duur

Eén jaar

Data

De opleiding start op 4 mei 2017. Het is dan wel van belang dat u de Medisch Ondersteunende Vakken heeft afgerond of hier een vrijstelling voor heeft.

Kosten

Het lesgeld voor de opleiding (excl. Medisch Ondersteunende vakken) bedraagt € 5.800,- (onder voorbehoud van wijzigingen in het curriculum).

Wanneer u de Medisch Ondersteunende vakken nog moet volgen en geen vrijstelling heeft, dan wordt het bedrag van €750,-bovenop het lesgeld in rekening gebracht. LET OP! U dient zich hiervoor wel apart in te schrijven, klik hier

De zorginstelling waar u werkzaam bent, betaalt het lesgeld volgens CAO-richtlijnen. De overige kosten, zoals voor het boekenpakket, worden afhankelijk van de CAO (deels) vergoed.

Deelnemers

Maximaal 15

Diploma

Wanneer u de opleiding met succes doorloopt, ontvangt u een diploma. Daarnaast volgt inschrijving in het Register Zorgadministrateur (RZA) van de Stichting Kwaliteitsbevordering Zorgadministratieve Beroepen (SKZB).

Locatie

VUmc Academie
De Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Jitta Reddingius, opleider VUmc Academie, tel. (020) 44 41753 of per e-mail VUmcAc-Zorgadministratie@vumc.nl

Aanmelden:

Als u interesse heeft in het volgen van de Opleiding tot zorgadministrateur (Niveau A), nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Daarin krijgt u meer uitleg over de opleiding en kunt u vragen stellen. En wij hopen tijdens dit gesprek meer informatie te krijgen over uw achtergrond en motivatie. Op basis daarvan beslissen wij wederzijds of deze opleiding op dit moment voor u de juiste is. Indien dat het geval is, sturen wij u de inschrijflink toe en kunt u zich inschrijven.
Voor het maken van een afspraak voor het kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Jitta Reddingius, opleider VUmc Academie, tel. (020) 44 41753 of per e-mail VUmcAc-Zorgadministratie@vumc.nl

Brochure

Klik op onderstaande link voor de brochure in PDF formaat:
Zorgadministratie niveau A