Verslag Algemene Ledenvergadering NVMA d.d. 24 februari 2017

Verslag Algemene Ledenvergadering NVMA d.d. 24 februari 2017

Op 24 februari jl. werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de NVMA gehouden.

Klik hier om te notulen te bekijken.