Wet en regelgeving

vumc-academie

Bijblijven in het snel veranderend wettelijk landschap?  Dat kan bij de bij- en nascholing ‘Wet- en regelgeving’ gegeven door Alexandra Reijerse – Juridisch adviseur, GGZ-Ingeest.

Doelgroep

Iedereen die in de zorg werkzaam is

Duur

1 middag (13:00 – 17:00 uur)

Data

3 april 2017

Prijs

VUmc: €125,-
Klant VUmc : €150,-

Plaats

VUmc Academie
De Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam

Informatie

Meer informatie over deze opleiding kunt u verkrijgen bij:
Caroline van Vliet, opleider VUmc Academie, tel. (020) 44 45962 of per e-mail VUmcAc-Zorgadministratie@vumc.nl

Programma:

13.00 – 14.00 uur
Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (per 1.1.2017); uitwerking & toepassing.

14.00 – 15.00 uur
Informatieveiligheid: WBP (incl. datalekken), wet Cliëntenrechten elektronische gegevensuitwisseling en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

15.00 – 15.15 uur  – Pauze

15.15 – 17.00 uur
Casusbespreking informatieveiligheid & gegevensuitwisseling (algemeen & sociaal domein – Jeugdwet & WMO) –  Interactief gedeelte

lik op onderstaande link om in te schrijven:

Wet- en regelgeving

Lukt het u niet om in te loggen in de leeromgeving, mailt u dan naar onze helpdesk: support@vumcacademie.nl

Indien u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie.