Bewaren of vernietigen van medische dossiers?

Bewaren of vernietigen van medische dossiers?

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 10 maart 2001 staat een interessant artikel van F. van Leeuwen en J. Schornagel over het belang van het dossier voor de patiënt van gisteren en morgen.

conclusie: Het is volgens de auteurs onaanvaardbaar dat de wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor patiëntgegevens het op afzienbare termijn onmogelijk zal maken om in ons land nog onderzoek te doen naar de late neveneffecten van geneesmiddelen en behandelingstechnieken. Dat is rechtstreeks in strijd met de belangen van zowel huidige als toekomstige patiënten. Zij maken zich sterk dat er een debat komt over een verantwoorde bewaartermijn door een brede groep deskundigen uitgediept.

Bij een ongewijzigde wetgeving voorzien zij dat in 2010 een parlementaire enquetecommissie nodig is om te achterhalen hoe de ramp van vernietiging van medische gegevens zich heeft kunnen voltrekken!

Tevens treft u hetzelfde tijdschrift commentaar aan over de vernietiging van medische dossiers in de psychiatrie, een zorgelijke ontwikkeling.