‘Internetdossier ideaal voor drukke patiënten’

‘Internetdossier ideaal voor drukke patiënten’

Minister Borst heeft het idee geopperd dat patiënten hun medisch dossier op internet kunnen inzien. Medici reageerden geschokt, maar voor de moderne patiënt is het een walhalla, want hij heeft de macht over zijn dossier, ook in het buitenland.

Archaïsch denken. Dat verwijt apotheker E. Mijnhardt de medische wereld als het gaat om digitalisering van medische gegevens. Toen minister Borst twee weken geleden opperde dat patiënten hun medische dossiers thuis zouden moeten kunnen inzien, reageerden de medici geschrokken. Nog even geduld, was de reactie. Over vijf tot tien jaar kan de patiënt achter zijn pc zijn dossier doorbladeren. Tot die tijd moeten dossiers bij de artsen blijven. ‘Het is niet van deze tijd om in termijnen van vijf tot tien jaar te plannen. In het internet-tijdperk gaan de ontwikkelingen razendsnel. Wat Borst wil, brengen wij al op de markt’, zegt Mijnhardt, met collega W. Rauwerdink initiatiefnemer van Medlook, een elektronisch patiëntendossier. Medlook draait inmiddels anderhalf jaar, heeft twaalfduizend internet-dossiers en de medewerking van duizend artsen. In de visie van Medlook heeft de patiënt de macht over zijn dossier. Hij maakt zelf zijn dossier aan met gegevens over allergieën, vaccinaties, chronische ziekten, geneesmiddelengebruik, gewicht, bloeddruk, bloedsuiker, et cetera. Hij bepaalt welke zorgverleners toegang krijgen tot zijn dossier en wie de gegevens bijhoudt en/of valideert. Volgens Medlook is de beveiliging van patiëntengegevens optimaal gegarandeerd. Mijnhardt: ‘We hebben de Registratiekamer om een oordeel gevraagd. Dat verwacht ik eind deze maand. Ik heb er alle vertrouwen in.’ Internetdossiers zijn ideaal voor mobiele patiënten en zorgconsumenten met drukke banen en weinig tijd. Toeristen en zakenlieden in het buitenland kunnen hun dossiers van internet plukken als ze problemen krijgen met hun gezondheid. Mijnhardt en Rauwerdink bieden ook een vertaalservice in enkele talen. Medlook lijkt het walhalla voor de moderne patiënt. Maar de internetondernemers stuiten in Nederland op een muur van conservatisme en wantrouwen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) stuurde haar leden een brandbrief met de boodschap niet mee te doen aan het medisch internet-dossier. Want: ‘Het dossier heeft geen officiële status , de huisarts weet niet zeker of hij het juiste dossier bevestigt, de patiënt vult zelf zijn dossier in, wat een vertekend beeld van de werkelijkheid kan geven, de patiënt zal willen dat het dossier wordt ingevuld op de manier die hij wil en dat lokt eindeloze discussies uit’. De Amsterdamse huisarts F. Hofman noemt de brief van de LHV ‘een nogal spastische reactie’. Hij meldde zich een half jaar geleden bij Medlook aan, omdat hij ontevreden is over de huidige informatiesystemen waarover huisartsen beschikken. ‘ Ik vind het prima dat de innovatie van Medlook onze conservatieve beroepsgroep wakker schudt.’ Voorzichtig optimistisch is ook hypertensie-internist Montfrans van het AMC, die op experimentele basis met Medlook werkt. ‘Ik wil kijken of het therapie-trouw bevordert. Tien patiënten van mij werken hieraan mee . Probleem is dat zij al gemotiveerd zijn.’ W. Breukink-Engbers van de Trombosedienst Enschede zegt dat vijftien van haar patiënten zelf om de Medlook-service hebben gevraagd. ‘Het gaat om relatief jonge patiënten die nog midden in het leven staan en die op dee-mail-manier zich veel tijd en ergenis denken te besparen. Maar het is ook interessant voor een groeiende groep ouderen, die in Spanje overwinteren of avontuurlijke reizen maken.’ De gevestigde medische wereld vergaderde gisteren in Arnhem over de digitale toekomst. Ook ziekenhuizen, groot en klein, zijn allerlei ICT-experimenten begonnen. Maar opnieuw klonk de huiver door voor de macht van de patiënt. Iedereen was het erover eens dat aan het dossier op termijn niet valt te ontkomen. Maar nu al implementeren, zo klonk het, is wel erg vroeg.

(Volkskrant, 15 maart 2001)