Ledenvergadering NVMA 2001

Ledenvergadering NVMA 2001

Op 17 mei 2001 worden de leden van de NVMA uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Plaats NZf gebouw Oudlaan 4 te Utrecht. Start 10.30 uur. Vanaf 13.30 uur is er aansluitend een thema over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de gevolgen voor de medische / zorgadministratie.
Inlichtingen Thomas Kiraly, secretaris secretaris@nvma.nl
tel. 020-5111167