Minister Borst wil meer toegang tot medisch dossier

Minister Borst wil meer toegang tot medisch dossier

Patiënten moeten hun medisch dossier mee naar huis kunnen nemen. Door volledige beschikking te hebben over hun dossier krijgt de patiënt een zelfstandigere positie. Dit zegt minister Borst van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer over de vernieuwing van de ziekenhuis- en huisartsenzorg.

Patiënten mogen hun medisch dossier wel al inzien, maar worden daarin vaak ontmoedigd door artsen. Medici gebruiken de dossiers vaak om persoonlijke aantekeningen en ‘vervelende observaties’ te maken, aldus Borst. De D66-bewindsvrouw blijft ‘drammen’ voor openbaarmaking van de dossiers: ‘Het is toch te gek voor woorden dat iemand die premie betaalt en baas is over zijn eigen lichaam, de feiten over zijn gezondheid niet mag hebben.’ De vernieuwingsplannen van de minister, gestart in 1995, zijn erop gericht zorgverzekeraars, patiënten en zorgaanbieders meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven. De overheid moet zich terugtrekken en minder regels stellen . Alleen zo kunnen volgens Borst de problemen in de sector – schaars aanbod, wachtlijsten, lange wachttijden – worden opgelost. De wachtlijsten van ziekenhuizen zijn al openbaar. Borst wil de hospitaals laten vergelijken op kwaliteit zodat patiënten kunnen kiezen. Daardoor zouden ziekenhuizen geprikkeld worden om beter hun best te doen . Uit een aantal proefprojecten van ziekenhuizen blijkt volgens de bewindsvrouw dat het werkt om de positie van de patiënt te versterken. Op een aantal deelgebieden zijn organisatieprocessen veranderd, afgestemd op het gemak van de patiënt. Daardoor zijn tussen 1998 en 2000 ‘verbluffende’ resultaten behaald in het terugdringen van de wachttijden in die deelgebieden. Zo hoeven mensen die aan hun hart geopereerd zijn niet meer gemiddeld 39 dagen te wachten op revalidatie, maar veertien. De doorstroomtijd bij knieklachten is van vier tot zeven maanden gedaald naar vier weken. Diabetici worden nu binnen een week door een revalidatie-arts gezien, in plaats van drie maanden, waardoor het aantal amputaties met 50 procent kan afnemen.

(volkskrant 15 maart 2001)