Wet Bescherming Persoonsgegevens themamiddag 17 mei 2001

Wet Bescherming Persoonsgegevens themamiddag 17 mei 2001

Aansluitend aan de ledenvergadering die gehouden wordt op 17 mei 2001 zal er een themamiddag georganiseerd gaan worden over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de gevolgen voor de medische / zorgadministratie.

Voor leden van de NVMA en het CWO (psychiatrie) is de toegang gratis. Aanmelding lopen via de secretaris van de NVMA Thomas Kiraly: secretaris@nvma.nl