ZorgOnderzoek Nederland en NWO gaan samen

ZorgOnderzoek Nederland en NWO gaan samen

Zorgonderzoek Nederland (ZON) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)-Medische Wetenschappen (MW) gaan samen verder als ZON MW. Daartoe hebben ZON, MW en NWO een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit hebben de betrokken partijen vandaag bekend gemaakt. De samenwerking tussen ZON en NWO-MW was al aangekondigd in de memorie van toelichting op de ZON-wet uit 1997. De nieuwe organisatie ZON MW is actief op het hele terrein van gezondheid en ziekte, preventie, zorg en de organisatie van de zorg. Door de samenwerking ontstaat een organisatie die fundamenteel onderzoek financiert, maar ook uitvoeringsprojecten in de praktijk van de gezondheidszorg. Dit effent de weg om met nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek de gezondheidszorg te vernieuwen. Bovendien is er zo een directere koppeling tussen de maatschappelijke praktijk van zorg en preventie en het gezondheidsonderzoek.Het bestuur van ZON MW is samengesteld is uit de besturen van beide organisaties. Voorzitter is prof.dr. W.G. van Aken en vice-voorzitter is drs. D.J.D. Dees. Binnenkort worden een aantal nieuwe bestuursleden worden benoemd. De directie wordt gevormd door drs. H.J. Smid en dr. E.P. Beem.
Bron: medisch vandaag