Ziekenhuizen traag met voorbereiding op komst euro

Uit het onderzoek zoals uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers N.V. blijkt dat elf procent van de Nederlandse ziekenhuizen eind 2000 nog helemaal niet begonnen was met de voorbereiding op de komst van de euro. Een kwart zit nog in de bewustwordingsfase. Met het uitvoeren van noodzakelijke aanpassingen moeten de meeste ziekenhuizen nog beginnen. Dit blijkt uit een […]

Burgers moeten op internet een ‘digitale kluis’ krijgen waarin de eigen persoonsgegevens worden opgeborgen.

Dat adviseert een commissie onder leiding van prof. I. Snellen aan minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid). Volgens de commissie is het op die manier mogelijk dat burgers hun financiële en medische gegevens controleren en kunnen zien wie ervan gebruikmaakt. Een voordeel voor instanties als politie en pensioenfondsen is dat informatie over personen sneller […]

Het dossier is overal

Juridische bewijskracht elektronisch opgeslagen documenten is zwak De elektronische archivering zal de komende jaren waarschijnlijk een hoge vlucht nemen. Met name de snelle, niet locatiegebonden toegankelijkheid biedt grote voordelen. Maar hoe ga je om met vertrouwelijke stukken, wat is de juridische bewijskracht van digitale documenten, en wat zijn de fiscale eisen? In dit tweede deel […]

Ronde hangmappen

Digitaal opslaan van documenten: hoe en waarom? Het papierloze kantoor is er nooit gekomen. Maar met elektronische archieven kunnen kantoren wel papierarm worden. De voordelen van elektronische archivering liggen vooral aan de gebruikerskant. Met een ‘druk op de knop’ komt alle informatie beschikbaar. Klanten ervaren bovendien dat ze sneller worden geholpen. In een serie van […]

‘XML Werkgroep Administratieve Gegevensuitwisseling’

Op 4 februari 2000 ging de ‘XML Werkgroep Administratieve Gegevensuitwisseling’ (XML-WAG) van start.De XML-WAG richt zich speciaal op de gezondheidszorg en is een initiatief van: CMG, Daams Advies, Marc de Graauw IT, Salience, SCIO, TNO-PG en Vektis.De coördinatie ligt bij Vektis. In de gezondheidszorg bestaat een toenemende behoefte aan elektronische administratieve gegevensuitwisseling via netwerken. Tot […]

Onderzoek onder Internetgebruikers

Recent heeft de RVZ een onderzoek laten verrichten over het gebruik van Internet voor gezondheidsdoeleinden. Daaruit bleek dat maar liefs 80% van de Internetgebruikers de mogelijkheid wil hebben om via e-mail met hun dokter te communiceren. 60% wil via Internet een afspraak kunnen maken en 75% zou zijn onderzoeksuitslagen willen opvragen. Op dit moment is […]

Oplossing problemen in zorg alleen mogelijk met structurele verbeteringen

De problemen in de gezondheidszorg zijn alleen met structurele maatregelen op te lossen. Op de korte termijn kunnen gerichte geldinjecties een bijdrage leveren aan het verkorten van de wachtlijsten. Deze conclusie trekt het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland in een brief die zij maandagavond aan Minister Borst van VWS heeft aangeboden. In de brief vragen de […]

Twaalf ziekenhuizen gestart met DBC-registratie

12 van de meer dan 100 Nederlandse ziekenhuizen zijn op 1 januari 2001 gestart met de invoering van DBC’s. Tussen januari en april 2001 volgende de resterende ziekenhuizen van de eerste koplopersgroep. Per 1 juli 2001 starten de circa 20 ziekenhuizen van de tweede koplopersgroep. Op 1 januari zijn, volgens planning, twaalf van de twintig […]

Studiecentrum organiseert congres ‘De stand van zaken rond DBC’s’

Op 26 april 2001 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in Eindhoven een congres met als onderwerp ‘De stand van zaken rond DBC’s’. Dit is geen initiatief van de projectorganisatie DBC2003. Eind april organiseert de projectorganisatie zelf roadshows op regionaal niveau. In deze regionale bijeenkomsten worden ziekenhuizen geïnformeerd over DBC’s, delen koploperziekenhuizen hun kennis […]

Zorg moet aansluiten op de vraag

De drie miljard extra die ZN claimt voor het aanpakken van de wachtlijsten in de zorg vindt de NPCF een belangrijke stap in de goede richting. De NPCF vindt het een goede zaak dat de strakke budgetteringssystematiek in de zorg geleidelijk losgelaten wordt en roept de ziekenhuizen op hun afwachtende houding te laten varen en […]