Zorgaanbieders willen graag on-line communiceren

Interesse in elektronisch ZorgInformatieNetwerk in proefregio Eemland grootNog voordat de werving voor deelname aan het elektronische ZorgInformatieNetwerk in de regio Eemland officieel is begonnen, heeft al eenderde van alle zorgpraktijken interesse getoond. Graag willen zij de speciale ISDN-aansluiting ontvangen waarmee kan worden deelgenomen aan de proef die in 2001 van start gaat. Eemland is namelijk […]

Nieuw bekostigingssysteem ziekenhuizen en specialisten

Weg met de tarieven, leve de DBC’s ! De aanbodgestuurde budgettering van de gezondheidszorg wordt per 1 januari 2003 vervangen door contracten tussen verzekeraars en zorginstellingen. Diagnose-behandelcombinaties zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Het is van het grootste belang dat de overheid de huidige budgettering daadwerkelijk loslaat. En als ziektekostenverzekeraars echte, risicodragende ondernemers worden, moeten zij ook […]

Minder regelgeving in de zorg

Zorgverzekeraars, consumenten en aanbieders van zorg krijgen de komende jaren meer vrijheid en verantwoordelijkheid om onderling de levering van voldoende en kwalitatief goede zorg te regelen. Dit moet vooral vanuit de regio’s gebeuren. Hiermee wordt aan vraag naar zorg meer recht gedaan. De overheid blijft wel eindverantwoordelijk, stelt kaders voor een doelmatige en kwalitatief goede […]

‘Internetdossier ideaal voor drukke patiënten’

Minister Borst heeft het idee geopperd dat patiënten hun medisch dossier op internet kunnen inzien. Medici reageerden geschokt, maar voor de moderne patiënt is het een walhalla, want hij heeft de macht over zijn dossier, ook in het buitenland. Archaïsch denken. Dat verwijt apotheker E. Mijnhardt de medische wereld als het gaat om digitalisering van […]

Minister Borst wil meer toegang tot medisch dossier

Patiënten moeten hun medisch dossier mee naar huis kunnen nemen. Door volledige beschikking te hebben over hun dossier krijgt de patiënt een zelfstandigere positie. Dit zegt minister Borst van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer over de vernieuwing van de ziekenhuis- en huisartsenzorg. Patiënten mogen hun medisch dossier wel al inzien, maar worden […]

Bewaren of vernietigen van medische dossiers?

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 10 maart 2001 staat een interessant artikel van F. van Leeuwen en J. Schornagel over het belang van het dossier voor de patiënt van gisteren en morgen. conclusie: Het is volgens de auteurs onaanvaardbaar dat de wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor patiëntgegevens het op afzienbare termijn onmogelijk zal maken om […]

NVMA 40 jaar in 2003

In 2003 bestaat de NVMA 40 jaar, om dit heugelijke feit te vieren, is er een werkgroep in het leven geroepen van leden en oud-leden die hier op gepaste wijze aandacht aan zal besteden.

Ledenvergadering NVMA 2001

Op 17 mei 2001 worden de leden van de NVMA uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Plaats NZf gebouw Oudlaan 4 te Utrecht. Start 10.30 uur. Vanaf 13.30 uur is er aansluitend een thema over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de gevolgen voor de medische / zorgadministratie.Inlichtingen Thomas Kiraly, secretaris secretaris@nvma.nltel. 020-5111167

Wet Bescherming Persoonsgegevens themamiddag 17 mei 2001

Aansluitend aan de ledenvergadering die gehouden wordt op 17 mei 2001 zal er een themamiddag georganiseerd gaan worden over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de gevolgen voor de medische / zorgadministratie. Voor leden van de NVMA en het CWO (psychiatrie) is de toegang gratis. Aanmelding lopen via de secretaris van de NVMA Thomas Kiraly: secretaris@nvma.nl

4e Engelstalige uitgave NVMA Health Information Developments in the Netherlands 2001

Eind april 2001 verschijnt de 4e Engelstalige uitgave van de NVMA over EPD ontwikkelingen in Nederland. Het voorwoord is geschreven door Mr. Elco brinkman, voorzitter IPzorg.De uitgave staat bol van interessante artikelen o.a.:-Het Diabetes Elektronisch Management Systeem-Mobiele Zorgverlening-Huisarts en EPd-Intra ZIS-Parkison pas-Visie NP/CF op het EPD-e-Health applicatie gebruikt in instelling voor verstandelijk gehandicapten-farmaceutisch elektronisch dossier-Radiologie […]