Het NVMA Bestuur

Sylvia Verhoef, Voorzitter
Paul Broersen, Penningmeester
Pauline van de Riet, Secretaris en Marketing

NVMA
Prins Willem Alexanderlaan 421-1
7311 SX  APELDOORN
KvK 40408529

Wat kost het lidmaatschap van de NVMA
Het jaarlidmaatschap bedraagt € 70. Hiermee krijgt u korting op alle door de NVMA georganiseerde congressen. U kunt ook lid worden met meerdere personen (bijvoorbeeld met de gehele afdeling). De korting als meerdere personen tegelijk lid worden bedraagt respectievelijk 5% (bij 5 t/m 9 personen) en 10% (bij 10 of meer personen).

Wat doet de NVMA
De NVMA (Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie) is een ontmoetingspunt en verbindt iedereen die in de gezondheidszorg werkzaam is en, op welke wijze dan ook, betrokken zijn bij zorgadministratie en zorgcontrol of belang hebben bij zorgadministratie of zorgcontrol.

De NVMA streeft ernaar om een Community of Practice te zijn waarbinnen ruimte is om kennis te delen, samen te leren en het vak verder te ontwikkelen. De vereniging wil van betekenis zijn voor medewerkers, zorginstellingen en de gezondheidszorg. De NVMA bevordert de kwaliteit van de zorgadministratie binnen de gezondheidszorg onder meer op het gebied van:

– elektronische patiëntendossiers (EPD’s)
– administratieve organisatie
– informatievoorziening en informatiebeheersing
– classificaties, coderingen en standaardisatie
– diagnosen- en verrichtingenregistratie
– DBC registratie, validatie en facturatie
– documentaire informatiesystemen en archivering
– gezondheidszorgwetgeving

Activiteiten
De NVMA probeert, in nauwe samenwerking met verschillende aanbieders, de zorgadministratie in Nederland op een hoger plan te brengen met zorgadministratieve opleidingen. Verder organiseert de vereniging themamiddagen, workshops en congressen over de onderdelen van het zorgproces en in 2020 organiseert de NVMA de Dag van de Zorgadministratie.

Samenwerking
Er wordt samengewerkt met de NVZ Vereniging Van Ziekenhuizen, het Collectief Werkoverleg voor zorgadministraties in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (CWO), de Overleg Zorgadministrateurs Academische ziekenhuizen (OZA), de Vereniging voor Medische en Biologische Informatieverwerking (VMBI), buitenlandse zusterverenigingen, zoals de Deutscher Verband Medizinischer Documentare (DVMD) en het Engelse Institute of Health Record Information and Management (IHRIM). De NVMA is aangesloten bij de International Federation of Health Record Organisations (IFHRO), onderdeel van de World Health Organisation (WHO).