Het NVMA Bestuur

Mvr. S. Verhoef, Voorzitter
Dhr. P. Broersen, Penningmeester
Mvr. P. van de Riet, Secretaris en Marketing

NVMA
Prins Willem Alexanderlaan 421-1
7311 SX  APELDOORN
KvK 40408529

Over NVMA
De NVMA (Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie) bevordert de kwaliteit van de zorgadministratie binnen de gezondheidszorg. De vereniging is een ontmoetingspunt voor alle werkers in de gezondheidszorg, die op welke wijze dan ook betrokken zijn of belang hebben bij deze zorgadministratie.
Op het zorgproces gerichte administratie en informatie in instellingen voor gezondheidszorg, intramuraal en extramuraal, betreffen onder andere:

– elektronische patiëntendossiers (EPD’s)
– administratieve organisatie
– informatievoorziening en informatiebeheersing
– classificaties, coderingen en standaardisatie
– diagnosen- en verrichtingenregistratie
– DBC registratie, validatie en facturatie
– documentaire informatiesystemen en archivering
– gezondheidszorgwetgeving

Activiteiten
De NVMA probeert die administratie op een hoger plan te brengen met zorgadministratieve opleidingen: de opleiding tot Zorgadministratie RZA wordt verzorgd door de Amstel Academie in samenwerking met de NVMA Academie. Verder organiseert de vereniging themamiddagen, workshops en congressen over de onderdelen van het zorgproces. Daarnaast wordt er een digitaal magazine van de NVMA uitgegeven. Het blad is de spreekbuis van de vereniging.

Samenwerking
Er wordt samengewerkt met de NVZ Vereniging Van Ziekenhuizen, het Collectief Werkoverleg voor zorgadministraties in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (CWO), de Overleg Zorgadministrateurs Academische ziekenhuizen (OZA), de Vereniging voor Medische en Biologische Informatieverwerking (VMBI), buitenlandse zusterverenigingen, zoals de Deutscher Verband Medizinischer Documentare (DVMD) en het Engelse Institute of Health Record Information and Management (IHRIM). De NVMA is aangesloten bij de International Federation of Health Record Organisations (IFHRO), onderdeel van de World Health Organisation (WHO).