NVMA Privacy Statement

De Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie − afgekort NVMA; een afleiding van de oorspronkelijke naam Nederlandse Vereniging voor Medische Administratie − is bedoeld als ontmoetingspunt voor alle professionals in de gezondheidszorg die op welke wijze dan ook betrokken zijn en/of belang hebben bij zorgadministratie, en heeft als doel de kwaliteit van administratie binnen de gezondheidszorg te bevorderen.

Onder administratie en informatie binnen de zorgsector (zowel intramuraal als extramuraal) wordt onder andere verstaan:

 • elektronische patiëntendossiers (EPD’s);
 • administratieve organisatie;
 • informatievoorziening en informatiebeheersing;
 • classificaties, coderingen en standaardisatie;
 • diagnosen- en verrichtingenregistratie;
 • DBC-registratie, validatie en facturatie;
 • documentaire informatiesystemen en archivering;

De NVMA wil de kwaliteit van zorgadministratie mede bevorderen door:

 • het aanbieden van zorgadministratieve opleidingen. Hierbij wordt o.a. samengewerkt met verschillende partijen;
 • het 3x per jaar uitgeven van een digitaal NVMA-magazine, met daarin relevante artikelen op het gebied van zorgadministratie;
 • het 6 x per jaar versturen van de NVMA-e-nieuwsbrief, met daarin de laatste actualiteiten op het gebied van zorgadministratie;
 • het organiseren van congressen en workshops.

Om van betekenis te kunnen zijn voor onze achterban en onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verwerken. Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk dat er verantwoord wordt omgegaan met je persoonsgegevens; daarom leggen we in dit privacy statement uit wat we met je gegevens doen.

Inhoud

 1. Verwerking van persoonsgegevens
 2. Privacyrechten
 3. Gebruik van gegevens door derden
 4. Cookies
 5. Links naar externe websites en social media
 6. Beveiliging

 1. Verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die we vastleggen zijn ten behoeve van:

a. de NVMA-congressen
b. de digitale NVMA-e-nieuwsbrief;
c. het digitale NVMA-magazine;
d. het NVMA-donateursschap.

Ad a. Persoonsgegevens t.b.v. de NVMA-congressen
Wanneer je deelneemt aan een congres dat door ons wordt verzorgd, dan verstrek je bij inschrijving persoonsgegevens aan de NVMA. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • het toesturen van de factuur en (aanvullende) congresinformatie;
 • het behandelen van je vragen of klachten;
 • het informeren over andere relevante NVMA-congressen of bijeenkomsten.

We kunnen in dit verband de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Organisatienaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres

Ad b. Persoonsgegevens t.b.v. de NVMA-e-nieuwsbrief/ digitaal magazine
Je kunt je online inschrijven voor de NVMA-e-nieuwsbrief/ digitaal magazine. De NVMA-e-nieuwsbrief verschijnt zes keer per jaar. Wanneer je inschrijft, dan verstrek je bij inschrijving je mailadres aan de NVMA.

Optioneel kun je ook je voornaam, achternaam en organisatienaam verstrekken.
We gebruiken de persoonsgegevens voor het toesturen van de e-nieuwsbrief.

Ad c. Persoonsgegevens t.b.v. het NVMA-magazine
Je kunt je online aanmelden voor het digitale NVMA-magazine. Het magazine wordt drie keer per jaar uitgegeven. Wanneer je inschrijft, dan verstrek je bij aanmelding je mailadres aan de NVMA.

Optioneel kun je ook je voornaam, achternaam en organisatienaam verstrekken.
We gebruiken de persoonsgegevens voor het toesturen van het digitale magazine.

Ad d. Persoonsgegevens t.b.v. donateurschap
We gebruiken de persoonsgegevens om jaarlijks een e-mail te sturen met een verzoek tot donatie.

2. Privacyrechten
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, in te zien, aan te vullen/ te wijzigen of te laten verwijderen. Wil je gebruik maken van dit recht of wil je meer informatie over hoe wij met je gegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen door:

 • een e-mail te sturen naar nvmamail@gmail.com
 • te bellen naar 085 – 0656723
 • een brief te sturen naar: NVMA, Horn 790 s, 1381 HC Weesp

 3. Gebruik van gegevens door derden
Persoonsgegevens verstrekken we enkel aan externe partijen na een schriftelijk verzoek, als:

 • een wettelijk voorschrift dit vereist; en/of
 • het noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
 • het noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
 • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betrokkene.

 4. Cookies
Wij streven ernaar om de NVMA-website zo toegankelijk en relevant mogelijk te laten zijn. Daarom passen we de site aan aan de voorkeuren en interesses van onze bezoekers. Daarbij maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de site wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

Om het gebruik van onze websites te analyseren, gebruiken we Google Analytics. Op basis van de analysegegevens kunnen we de functionaliteiten aanpassen en verbeteren. Ook gebruiken wij cookies van Facebook, Twitter en Google om social media-integratie op de site mogelijk te maken.

5. Links naar externe websites en sociale media
De NVMA-website bevat links naar externe websites en sociale media. We hebben geen controle over deze externe websites. Hiervoor verwijzen we je dan door naar het privacybeleid van deze websites of sociale media.

6. Beveiliging
Om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, heeft de NVMA technische en administratieve maatregelen getroffen, met als doel het beschermen van je persoonsgegevens tegen verlies of het verkeerde gebruik daarvan.

NVMA, Privacy Statement 2.0, augustus 2018