Meelopen met … Rianne Poels, senior internal auditor Radboudumc en docent training Horizontaal Toezicht Zorg

Meelopen met … Rianne Poels, senior internal auditor Radboudumc en docent training Horizontaal Toezicht Zorg

‘Wederzijds begrip en vertrouwen om processen beter te laten verlopen’

Wederzijds begrip en vertrouwen; twee zeer belangrijke uitgangspunten van Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ). Niet zo gek dus dat interprofessionele samenwerking centraal staat tijdens de 4-daagse opleiding HTZ voor onder meer controllers, zorgadministrateurs en auditors van ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars. Rianne Poels, zelf werkzaam als internal auditor bij Radboudumc en lid van het Platform HTZ, is docent. We lopen met haar mee tijdens de derde dag die in het teken staat van risicobeheersing.

‘Het juiste antwoord is B’, zegt Cornelis Jan Diepeveen, voorzitter Platform HTZ en op dit moment discussieleider na afloop van de eerste applicatieopdracht. ‘Nee!’, roept een deel van de zaal. ‘Antwoord A is juist’, vindt ook Rianne die zich direct bij binnenkomst – verlaat en ietwat verhit door een roerige heenreis – in de discussie mengt. Na wat ge-heen en -weer komt Cornelis Jan tot de conclusie dat in dit geval zowel A als B juist zijn. ‘Dank je Rianne, voor het oplaaien van de discussie!’ ‘Maar’, voegt hij er direct aan toe, ‘dat is wel waar het om gaat bij de training HTZ.’ Rianne legt uit: ‘Er is vaak geen eenduidig antwoord. Die discussie is juist goed, want samen kom je tot betere inzichten en komt het onderwerp tot leven.’

Leren met en van elkaar

En dat is dan ook precies wat de initiatiefnemers van de training, Platform HTZ en VUmc Academie, voor ogen hadden. Daarom kozen zij voor de leervorm Team Based Learning (TBL), een relatief nieuwe vorm waarbij deelnemers in teams werken en vooral met en van elkaar leren. In dit geval zijn er tien groepjes van zes met een mix aan medewerkers van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars. ‘Dat werkt heel goed’, zegt Rianne. ‘Straks in de praktijk moeten zorgaanbieder en zorgverzekeraar ook met elkaar in gesprek tijdens de implementatie van HTZ en voeren ze waarschijnlijk dezelfde discussies. Hoe fijn is het dan als je dan al meer inzicht hebt gekregen in de andere partij?’

Foto: Peter de Krom

Een goede registratie in minder stappen

De lesmethode TBL is door de praktijkgerichte thuisopdrachten en het werken in kleine groepen, uitermate geschikt om de enigszins droge materie van HTZ tot leven te brengen en de stof goed te laten beklijven. En door aan tafel te zitten met andere partijen uit de keten krijgen deelnemers inzicht in elkaars werk en ontstaat wederzijds begrip en vertrouwen. Rianne: ‘En dat is wat er nodig is om processen beter te laten verlopen, het doel van Horizontaal Toezicht. Een van de grootste problemen in de zorg zijn de administratieve lasten die zorgen voor hoge werk- en regeldruk. Dit kan makkelijker, effectiever en efficiënter. Ziekenhuizen zijn nu bijvoorbeeld erg veel tijd kwijt om controles uit te voeren, omdat het bij de bron, de registratie door de artsen, vaak mis gaat. Zij weten vaak niet hoe ze goed moeten registreren. Die controles en correcties daarna kosten tijd en geld. Voor zorgaanbieders is het dus heel belangrijk om meer in processen te denken, de risico’s in beeld te hebben en de interne organisatie zo in te richten dat er correct geregistreerd en gedeclareerd wordt. En dus de juiste factuur tijdig naar de zorgverzekeraar kan. Dat betekent betere instructies voor artsen, maar ook een beter systeem dat het voor hen makkelijker maakt om juist, tijdig en volledig te registeren. In minder stappen. Het ziekenhuis is hier zelf verantwoordelijk voor, maar het Platform HTZ kan hierbij ondersteunen, dient als vraagbaak en organiseert onder meer bijeenkomsten en nu dus ook de opleiding.’

De docent als begeleider

In de maanden januari tot en met maart zijn heidagen georganiseerd met onderwijskundige collega’s en opleiders van VUmc Academie en inhoudelijke experts vanuit het platform HTZ. In enerverende sessies zijn daar de eindtermen geformuleerd. Het unieke aan deze samenwerking is dat het platform de inhoud en de experts (docenten) leverde en VUmc Academie de inhoud tot een didactisch ontwerp vormde. Rianne en de andere docenten komen zelf uit het veld en waren nauw betrokken bij de opzet en het bedenken van de vragen. ‘Dat was leuk en erg leerzaam’, zegt Rianne. ‘De inzichten die we in het voortraject opdeden, geven we nu mee aan de groep. Bovendien, alles wat ik hier geleerd heb, neem ik, net als de deelnemers straks, mee in mijn werk.’

De rol van de docent nu is vooral die van begeleider. ‘Deelnemers leren door samen te zoeken naar antwoorden’, vertelt Rianne. ‘Niet door les te krijgen. Wij zenden dus niet, maar introduceren bijvoorbeeld wel de opdrachten en leiden de discussies die hierop volgen. Desnoods gooien we daarbij soms wat olie op het vuur om de tongen los te krijgen.’

Foto: Peter de Krom

Enthousiaste deelnemers

Van de deelnemers wordt dus behoorlijk wat verwacht. Riep dit de eerste dag nog enige weerstand op, vandaag zien we enkel enthousiaste deelnemers. Zelfs na de lunch, wanneer bij menig training de energie wat is weggezakt, wordt hier vol overgave meegedaan aan De hoeden van de BONO. Een ‘spel’ waarbij je steeds met een andere pet op een situatie bespreekt. Het levert, naast de beoogde inzichten en het doorbreken van denkpatronen, een hoop hilariteit op.

De derde dag wordt afgesloten met een barbecue en veel deelnemers en docenten hebben ook een overnachting geboekt in het conferentiecentrum. Dat zich overigens prachtig verscholen in de bossen bij Baarn bevindt. De vierde en laatste opleidingsdag is morgen. Rianne: ‘Omdat het een pilot was zullen we uiteraard goed evalueren. Uit de reacties tot nu toe, maken we in ieder geval op dat we goed op weg zijn. Dat belooft wat voor de tweede editie in oktober.’


Opleiding Horizontaal Toezicht Zorg

Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ) is een samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, gericht op de rechtmatigheid van zorguitgaven. Het doel van HTZ is een effectiever en efficiënter proces van registeren en declareren, beginnend bij de bron. Dus minder controles en correcties achteraf. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar zorgen gezamenlijk voor een juiste besteding van zorguitgaven, geven gezamenlijk invulling aan de maatschappelijke verantwoording over deze uitgaven en creëren gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid over deze uitgaven naar alle ketenpartijen.

1-daagse introductiecursus en 4-daagse opleiding

Speciaal voor medewerkers van ziekenhuizen, UMC’s en zorgaanbieders organiseren het Platform HTZ en VUmc Academie een 4-daagse opleiding HTZ. Centraal tijdens deze opleiding staan het belang van HTZ, de impact ervan op de organisatie, riskmanagement over de hele keten en beheersing. De training wordt gegeven volgens het Team Based Learning principe met veel aandacht voor samenwerking en communicatie. Er wordt gewerkt in kleine, gevarieerde groepen met als doel zoveel mogelijk met en van elkaar te leren. Naast korte plenaire presentaties is er veel ruimte voor reflectie en discussie. Voorafgaand en tussen de lesdagen in werk je in de digitale leeromgeving aan individuele opdrachten. Voor directie en management is er de 1-daagse introductiecursus.

Meer informatie over HTZ vind je op: horizontaaltoezichtzorg.nl, voor informatie over de opleidingen ga je naar: vumc.nl/afdelingen/vumc-academie.