RZ18B: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

RZ18B: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Op 8 augustus heeft de NZa de RZ18B gepubliceerd, met daarin de voorgenomen wijzigingen voor de medisch specialistische zorg in 2018. Dit besluitvormingsdocument bevat een tweetal grote wijzigingen met betrekking tot palliatieve zorg en E-health. In dit artikel geven we u een overzicht van deze en andere belangrijke wijzigingen:

1. Bekostiging van consulten op afstand

In de huidige situatie leidt de registratie van een consult op afstand niet tot een declarabel zorgproduct. Deze situatie geeft een mogelijke financiële prikkel voor het leveren van een face-to-face consult op de polikliniek, terwijl een consult op afstand ook zou kunnen. Om deze onbedoelde gevolgen tegen te gaan, wordt het mogelijk om schriftelijke consultaties en belconsulten te registreren. Fysiek face-to-face contact aan het begin van een zorgtraject met een beroepsbeoefenaar die de poortwachtersfunctie uitoefent, is hiervoor wel een randvoorwaarde. Dit hoeft echter niet het eerste contact te zijn. Een eerste contact mag ook screen-to-screen plaatsvinden.

Grote impact: er wordt een grote impact verwacht van deze wijziging op de DBC-systematiek. De NZa schat dat de omvang van ongeveer 30% van alle zorgproducten zal wijzigen. Consulten op afstand die nu niet leiden tot een declarabel zorgproduct of niet geregistreerd worden, gaan dat in de nieuwe situatie wel doen.

Maak goede afspraken en wees transparant: om risico’s op verdringing van zorg en stijging van zorgkosten te voorkomen, is het voor u als zorgaanbieder van belang om hierover goede afspraken met zorgverzekeraars te maken. Daarnaast is het voor u als zorgaanbieder belangrijk om een begin te maken met het zetten van stappen richting transparantie van prijzen, om te voorkomen dat patiënten achteraf verrast worden door een hoge nota. Informatievoorziening richting patiënten is hiervoor essentieel.

Klik hier om het gehele artikel te lezen op de website van Q Consult zorg.