Start Onderwijs Horizontaal Toezicht Zorg najaar 2018 – VUmc Academie

Start Onderwijs Horizontaal Toezicht Zorg najaar 2018 – VUmc Academie

Na een zeer succesvolle start van het onderwijs Horizontaal Toezicht Zorg (HTZ) in het voorjaar van 2018 zal de 1-daagse introductiecursus en de 4-daagse opleiding dit najaar een vervolg krijgen.

1-daagse introductiecursus

Doelgroep:       directeuren en managers van ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars
Datum:             30 november 2018
Locatie:            Hotel van der Valk, Utrecht

Voor meer informatie over deze introductiecursus of als u zich wilt inschrijven klik hier.

4-daagse opleiding

Doelgroep:       professionals van ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars
Data:                 22 november 2018, 12 december 2018, 17 en 18 januari 2019
Locatie:             Hotel van der Valk, Utrecht

Voor meer informatie over deze opleiding of als u zich wilt inschrijven klik hier.

Waarom kiezen voor deze opleidingen?

  • De opleidingen zijn ontwikkeld door het platform Horizontaal Toezicht Zorg en VUmc Academie.
  • Er wordt gebruik gemaakt van het onderwijsprincipe van Team Based Learning (TBL). Het is een effectieve didactische werkvorm waarin deelnemers actief samenwerkend leren.
  • Er is veel ruimte voor netwerken.
  • U krijgt onderwijs van inhoudelijke experts uit de dagelijkse praktijk.


Informatie onderwijs Horizontaal Toezicht Zorg

Horizontaal Toezicht Zorg is een samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders, die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen en richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever.

Voor meer informatie over Horizontaal Toezicht Zorg kunt u terecht op de website www.horizontaaltoezichtzorg.nl

Het landelijk platform Horizontaal Toezicht Zorg en VUmc Academie.