Update: NVMA Congres over Innovaties en Best Practices – 3 beste ‘Best Practices’ gekozen door jury

Update: NVMA Congres over Innovaties en Best Practices – 3 beste ‘Best Practices’ gekozen door jury

Beste betrokkene bij de zorgregistratie.

Op woensdag 25 april organiseert de NVMA een congres over Innovaties en Best Practices die de zorgregistratie beter moeten maken. Zo komt er een tsunami aan innovaties op ons af die de zorgregistratie in de zorginstellingen ingrijpend gaan veranderen. De zorgregistraties moeten juister en vollediger maar ook tijdiger , liefst direct aan de bron, plaatsvinden en dat allemaal met een minimum aan risico’s.  De NZa wil dat, de zorgverzekeraars maar zeker ook het management, en niet in de laatste plaats de patiënt. Horizontaal Toezicht (=HT), de opvolger van de Handreiking, fungeert als kapstok. Om aan al deze eisen te kunnen voldoen, en om te voorkomen dat HT niet verwordt tot een administratieve draak, moet de zorgregistratie slimmer plaatsvinden. Het congres omvat 5 sessie: 2 innovatieve kennissessies en 3 Best Practice sessies.

De 2 innovatieve sessies gaan over:

 1. het optimaliseren van de verwijsregistratie, een hoofdpijndossier voor elke zorgregistratie, en
 2. over de stelling dat er een tsunami aan innovaties op de zorginstellingen afkomt die de zorgregistratie ingrijpend gaat veranderen.

De Best Practice sessies * zijn 3 kanjers, namelijk:

 1. Belconsulten: hoe een simpele aanpassing leidt tot een grote verbetering
  Presentatie door Michel de Vries, adviseur zorgadministratie van ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen
  De kans op onrechtmatige declaraties bij belconsulten is groot. Tjongerschans ontwikkelde daarom een methode waarbij de arts zelf de registratie van het belconsult verzorgt vanuit het EPD, waardoor eenvoudig voldaan kan worden aan alle rechtmatigheidseisen.
 2. Win een reep chocolade! 
  Presentatie door Remco Siemes, adviseur DBC Bedrijfsvoering van Ziekenhuis Gelderse Vallei
  Prikkel ze, beloon ze, speel een interactieve quiz met artsen en arts-assistenten die weinig kennis hebben van/over de zorgregistratie weten. Deze wijze van kennisoverdracht bevalt goed; de interactie en de waardering is hoog. Een saai onderwerp als de zorgregistratie wordt door deze manier van presenteren leuk en leerzaam.
 3. Zeven stappen naar een Lean zorgadministratie
  Presentatie door Caj Oosters, hoofd Zorgadministratie en Informatie van UMC Utrecht
  Je wordt meegenomen in een zoektocht naar een Lean aanpak van de zorgadministratie. Als Toyota beweert nu op de helft te zijn met de introductie van het Lean gedachtengoed, is de zorgregistratie pas bij de inhoudsopgave. Ervaringen worden gedeeld.

Het congres staat onder de bezielende leiding van Jesper Rijpma. Bezoekers kunnen tijdens het  congres punten geven aan de beste Best Practice. Tijdens de slotsessie wordt de winner bekend gemaakt, waaraan de Harry Severns Award (55 jaar geleden de oprichter van de NVMA) is gekoppeld en een geldprijs van €1000.

Een congres waar de sleutelmedewerkers van de zorgregistratie niet mogen ontbreken!

Klik hier voor meer informatie.

* uit de inzendingen geselecteerd door een vakjury