Zelfonderzoek 2018

Zelfonderzoek 2018

Vanaf 2018 mag het zelfonderzoek afgeslankt worden naar enkele risicogerichte en instelling specifieke controlepunten, mits er wordt deelgenomen aan de pilot van horizontaal toezicht. Bent u hier al met uw verzekeraar over in gesprek gegaan?

Voor 2017 moet de volledige handreiking uitgevoerd worden. Dit blijft een tijdsintensieve onderneming, zeker gezien het nieuwe controlepunt rondom de add-on geneesmiddelen die tot op heden nog niet bekend is. Hoe gaat u met de uitkomsten aan de slag? Worden de structurele oorzaken van de fouten aangepakt? Wij bieden graag ondersteuning op het gebied van zelfonderzoek. Ook organiseren wij geregeld intervisiebijeenkomsten en trainingen die kunnen helpen om met zelfonderzoek aan de slag te gaan.

Bron: https://www.qconsultzorg.nl/actuele-themas/zelfonderzoek